В съответствие с редица мерки, предприети от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA), за по-добра защита на непрофесионалните клиенти, търгуващи с продукти на маржин кат договори за разлика (CFD) и валута (FOREX), на 30 юли 2018 г. бяха въведени въведени следните промени:

  • повишение на маржин изискванията;
  • ограничение на достъпа до някои продукти;
  • защита от отрицателен баланс по сметка.

Промените не засягат професионалните клиенти!

  Професионални клиенти Непрофесионални клиенти
Максимален ливъридж 1:100 1:30
Служебно затваряне/Stop Out 50% 50%
Компенсация от Фонда за защита на инвеститорите НЕ ДА
Защита от отрицателен баланс по сметка НЕ ДА

Маржин изисквания за професионални и непрофесионални клиенти:

Професионални клиенти Непрофесионални клиенти
Основни 1.00% 3.33%
Неосновни валути, злато и основни борсови индекси 1.00%-4.00% 5.00%
Суровини, различни от злато и неосновни борсови индекси 2.00%-4.00% 10.00%

Категоризация на клиенти

За да бъдете категоризиран като професионален клиент съгласно ESMA трябва да отговаряте на два от следните три критерия:

  1. За последните 4 тримесечия трябва да сте извършили поне 10 сделки на тримесечие със значителен за съответния финансов инструмент размер. За значителен обем приемаме 100 000 EUR за валута (FOREX); 50 000 EUR за търговия с индекси и 10 000 EUR за търговия с договори за разлика (CFD) върху акции. Средната честота на сделките може да бъде направена при един или няколко инвестиционни посредника, за което ще изискваме сканирано копие от дейността по сметката, която не е извършена в ИП „Елана Трейдинг“ АД;
  2. Размерът на сметката Ви (пари и финансови инструменти) трябва да е най-малко 500 000 евро;
  3. Работите или сте работили поне една година на професионална длъжност във финансовия сектор, която длъжност изисква познание за финансови инструменти и капиталови пазари.

Всяка заявка за преквалификация като професионален клиент ще бъде разглеждана индивидуално. Който желае да се преквалифицира като професионален клиент, моля да се свърже с отдел „Международни финансови пазари“ на телефон +359 2 81 000 95 или имейл support@forex359.com.

Започнете с FOREX359

Изтеглете мобилната платформа за търговия за iPhone/iPad и Android

за Android

Съвместима със смартфони и таблети под Android 4.0 или по-нова версия.

за iOS

Съвместима с iPhone, iPad и iPod touch на iOS 7.0 или по-нова версия.